Gemensamma upphandlingar för en bred kundkrets

År 2020 rådde nya och exceptionella omständigheter på grund av coronapandemin. Det blev stopp på resandet, nästan alla övergick till att jobba på distans och upphandlingar sköts fram. Produktionsanläggningar stängde på viss tid. Det skaffades skyddsutrustning. För Hansels upphandlingskontrakt innebar det att vi måste reagera snabbt på den förändrade situationen. Genom ett gott samarbete med kunderna och leverantörerna lyckades vi hitta lösningar på de oväntade frågorna på våren när undantagssituationen började och på hösten kunde vi redan hantera ”det nya normala”.

Trots det på många sätt avvikande året 2020, så lanserade vi 27 nya gemensamma upphandlingar, 18 ramavtal och 9 dynamiska inköpssystem för vår stora kundkrets. Nya upphandlingskontrakt för våra kunder inom kommunsektorn var bland annat resebyråtjänster och företagshälsovårdstjänster. När KL-Kuntahankintas avtal gick ut ordnade vi dessutom konkurrensutsättning av läroböcker, rengöringsmaterial, elupphandling, teleoperatörstjänster och leasingtjänster.

”Vi lanserade 27 nya gemensamma upphandlingar för vår stora kundkrets.”

Nya upphandlingskontrakt för statsförvaltningen och högskolekunderna var gemensam upphandling av solkraft samt avfallshantering. För hela kundkretsen upprättades gemensam upphandling av skyddsutrustning, där Hansel samarbetade med Försörjningsberedskapscentralen. Små upphandlingar kompletterades med mjukvarurobotar och artificiell intelligens.

Under 2020 inleddes nästan tjugo konkurrensutsättningar för upphandlingskontrakt för hela kundkretsen där kontraktsperioden börjar 2021. Det gällde bland annat mötes- och evenemangslokaler samt inrikes inkvarteringstjänster, anskaffning och leasing av bilar, abonnerade transporter och flyttjänster, molntjänster, städ- och säkerhetstjänster, säkerhetstekniska tjänster samt it-konsultering och ledningskonsultering.

För att hjälpa kunderna att använda sig av gemensamma upphandlingar ordnade Hansel infomöten och webbinarier om miniupphandlingarna.