Nya verktyg för kontraktsleverantörerna

Hansel införde en ny rapporteringstjänst för kontraktsleverantörerna under 2019 och 2020. Det var ett enormt företag, för vi får varje månad en detaljerad rapport från cirka fyrahundra kontraktsleverantörer. För att hålla ändringarna under kontroll genomförde vi dem i etapper.

De första kontraktsleverantörerna övergick till den nya tjänsten i oktober 2019 och de sista i oktober 2020, samtidigt som vi fortsatte att vidareutveckla tjänsten. Ännu är inte allting klart, utan vi arbetar på nya egenskaper och förbättringar.

För att vi ska kunna ge våra kunder god service behöver vi hela tiden information om vad som köps under kontrakten. Den informationen samlar vi in med rapporteringstjänsten. Leverantörerna rapporterar försäljningen per produkt och kund, med tillräckliga identifierande attribut för transaktionerna med tanke på eventuell inspektion av leverantören. Utifrån rapporteringen tar Hansel sedan ut en serviceavgift av leverantörerna. Därför utgör rapporteringstjänsten ett reskontrasystem och är därmed mycket viktig för Hansel.

Vi vill ge kontraktsleverantörerna bästa möjliga service och lanserade i december 2020 tjänsten Toimittajapulssi (Leverantörspulsen) där leverantörerna kan granska de siffror som de rapporterat och bland annat se för hur stor andel av den totala upphandlingsvolymen de står med sin kontraktsförsäljning. Tjänsten omfattar försäljningen under upphandlingskontrakt från och med 2014. Vyerna går enkelt att anpassa enligt upphandlingar och tidsperiod, och den som önskar kan ladda ner uppgifterna i en Exceltabell. Vi fortsätter att utveckla tjänsten och tar gärna emot synpunkter på den.