Hansel har informationssäkerheten i skick

I början av 2020 genomförde Hansel en kvalitetsrevision av sin administrativa informationssäkerhet. Vid revisionen noterades som speciellt positivt att Hansel har lyckats tillgodose den fysiska säkerheten trots att byggnaden är skyddad. Enligt utlåtandet från kvalitetsrevisionen var också ”clean desk policy”, papperslöst kontor och personliga låsbara fack med specialinstruktioner väl genomtänkta. På Hansel arbetar vi i ett aktivitetsbaserat kontor.

Kvalitetsrevisionen genomfördes enligt den nationella kriteriesamlingen för säkerhetsauditering (Katakri 2015). Enligt revisionen uppnår Hansel det uppställda målet, det vill säga basnivån (ST IV), enligt Katakri inom alla delområden av administrativ informationssäkerhet.

Under 2020 genomfördes sammanlagt fem informationssäkerhetsrevisioner. Ständig förbättring av informationssäkerheten är den modell som tillämpas också under 2021, med flera kvalitetsrevisioner och andra utvecklingsprojekt inom informationssäkerhet.