Gå till innehållet

ÅRLIG ÖVERSYN 2020

Upphandling för hela offentliga förvaltningen

År 2020 var ett speciellt år för Hansel – första året som vi fick betjäna hela den offentliga förvaltningen i Finland. Vi matchade utvidgningen genom att öka utbudet av gemensamma upphandlingar och rekryterade flera nya medarbetare. Trots att vi på grund av coronapandemin inte kunde ordna fysiska möten med kunderna och intressenterna löpte samarbetet ändå fint på distans.

ÅRLIG ÖVERSYN 2020

Upphandling för hela offentliga förvaltningen

År 2020 var ett speciellt år för Hansel – första året som vi fick betjäna hela den offentliga förvaltningen i Finland. Vi matchade utvidgningen genom att öka utbudet av gemensamma upphandlingar och rekryterade flera nya medarbetare. Trots att vi på grund av coronapandemin inte kunde ordna fysiska möten med kunderna och intressenterna löpte samarbetet ändå fint på distans.