Verkställande direktören har ordet

Allt viktigare och verkningsfullare offentlig upphandling

Till följd av coronapandemin hade även vi på Hansel ett exceptionellt år. Vi inledde året med siktet ställt på en bra tillväxt när vi nu får betjäna hela den offentliga förvaltningen i Finland. I många kontrakt nådde vi målet och till och med överträffade det, men så fanns det andra – bland annat inom resor och restaurangtjänster – där användningen minskade drastiskt på grund av omställningarna i världen. Utöver gemensam upphandling hjälper vi våra kunder med konkurrensutsättning vid deras upphandlingar och tillhandahåller stöd för utveckling av upphandlingsverksamheten. Den typ av service var efterfrågad under året.

Lyckligtvis hade vi redan infört processer för platsoberoende arbete och dessutom flyttat in i ett aktivitetsbaserat kontor sommaren 2018. Nu gav de här utvecklingsinsatserna i kombination med medarbetarnas enastående motivation utbyte i att vi mycket snabbt lyckades ställa om till en vardag på distans. Redan i mars stod det klart att varje medarbetare lätt kan jobba hemifrån.

Den bredare kundkretsen avspeglas i vårt arbete som ett mycket högre tempo i konkurrensutsättningarna, och våra duktiga medarbetare förbereder upphandlingar som ökar i volym för varje år som går. De är värda ett stort tack! Tack ska också våra kunder ha för att ni flitigt går med i upphandlingskontrakten och ger oss respons så att vi kan göra dem ännu bättre. För oss är det en hederssak att tillhandahålla produkt- och servicehelheter som svarar mot era behov så bra som möjligt. Vi lovar att utföra vårt arbete med bästa expertis och tillförlitlighet.

”Vi lovar att utföra vårt arbete med bästa expertis och tillförlitlighet.”

Betydelsen och verkningarna av offentlig upphandling har på sistone uppmärksammats på ett nytt sätt bland annat i regeringsprogrammet. Den första nationella strategin för offentlig upphandling – som utarbetats i ett åtgärdsprogram under ledning av våra ägare, Finansministeriet och Kommunförbundet – lanserades i september. Det känns fint att offentlig upphandling diskuteras mer och att de upphandlande enheterna samarbetar med att utveckla processerna. Vi har deltagit aktivt i att skapa detta samarbete och medverkar nu i att genomföra upphandlingsstrategin. I offentliga upphandlingar rör sig till och med enligt försiktiga uppskattningar upp till 35 miljarder euro varje år.  Därför är det viktigt att verkligen begrunda vad vi vill ha och vad vi kan få för denna summa.

Genom den nationella upphandlingsstrategin betonas hållbarhetsaspekten i upphandling. Vi har redan i tio års tid arbetat för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Dessutom främjar vi innovativa upphandlingar. I fjol tillämpade vi för första gången en mer omfattande hållbarhetsanalys och fick riktigt positiva erfarenheter av att tillämpa den vid konkurrensutsättningar. Vi redogör närmare om detta i avsnittet om hållbarhet i årsberättelsen.

Det nya året 2021 är speciellt för oss. Hansel fyller nämligen 80 år. Vår styrka är att följa med tiden och anpassa verksamheten efter kundernas behov och omvärlden för offentlig upphandling. Det kommer vi att göra även framöver – och genomföra lyckade offentliga upphandlingar med våra kunder och samarbetspartner även år 2021.

Anssi Pihkala
verkställande direktör