Utvecklingen av gemensam upphandling

Gemensam upphandling per kategori

Tusen euro 2020 2019 2018 2017 2016
Kategori
Fordons- och logistiktjänster 102 520 97 113 93 457 78 745 80 798
Experttjänster 143 459 135 006 106 406 86 519 81 615
Livsmedel och restaurangtjänster 76 128 25 779 25 199 21 461 18 772
Energi 63 107 82 381 87 199 99 528 108 574
HR- och hälsovårdstjänster 73 435 78 008 73 560 72 891 73 381
It-utrustning 89 826 76 275 87 409 84 259 63 324
Inredning och kontorstjänster 60 214 44 944 60 414 67 039 61 228
Datorsalstjänster och -utrustning 60 997 60 279 58 522 50 685 37 687
Rese- och mötestjänster 25 313 97 917 87 324 81 674 79 164
Programvara 62 084 53 450 44 871 37 660 31 697
Rengöringstjänster och rengöringsmaterial 46 323 39 232 36 132 31 350 28 386
Ekonomi- och finanstjänster 56 880 52 105 64 224 55 522 44 369
Datakommunikation 25 714 32 156 45 732 39 954 36 575
Säkerhetsteknik och säkerhetstjänster 29 969 25 028 24 764 19 193 24 963
Totalt 915 970 899 673 895 213 826 482 770 533

Kategoriindelningen inom upphandling ändrades i samband med organisationsändringen hösten 2019. Numera finns det 14 kategorier i stället för 17. I redovisningen har uppgifterna förts in retroaktivt under de nya kategorierna.

Ramavtal, top 15

Tusen euro 2020
It-konsultation 101 257
Livsmedel och non-food-produkter 68 397
Företagshälsovårdstjänster 61 567
Microsoft 56 889
Datorsals- och kapacitetstjänster 53 761
Datorer 51 184
Bilar 44 917
Utrustningsleasing 39 860
Städtjänster 33 635
El 33 139
Kontors- och it-utrustning 25 099
Tunga fordon 21 857
Ledningens konsulttjänster 20 648
Presentationsutrustning 19 137
Drivmedel 19 047
Övriga totalt 265 576
Totalt 915 970