Verkningsfull, hållbar och innovativ upphandling

Hansel besitter i enlighet med sin strategi den bästa expertisen inom offentlig upphandling i Finland. Vi vill också ligga i framkant inom hållbar upphandling med samhällseffekt. Våra experter har varit med om att utforma nytt tänkande för verkningsfull, hållbar och innovativ upphandling genom utvecklingsprogram, virtuella workshoppar och utbildningar.

Under de exceptionella omständigheterna har offentlig upphandling visat sig vara en kritisk faktor för försörjningsberedskapen och en förändringskraft i samhället. Utöver högklassig offentlig upphandling har Hansels experter i sina uttalanden accentuerat målen med hållbar upphandling med samhällseffekt.

Nya idéer från Keino-akademin

Det nätverksbaserade kompetenscentret för hållbar och innovativ offentlig upphandling Keino verkade aktivt år 2020 och kommer att fortsätta arbetet även de närmaste åren. Hansel hör till nätverkets grundare.

Kompetenscentret bistår och handleder upphandlande enheter med att genomföra och utveckla hållbar och innovativ offentlig upphandling. En av arbetsformerna är Keino-akademin. Akademin är ett utvecklingsprogram som ger coachning till upphandlande enheter så att de kan styra sina upphandlingar enligt målen för innovation och hållbarhet.

”Våra experter har varit med om att utforma nytt tänkande för verkningsfull, hållbar och innovativ upphandling.”

Keino-akademin, som ordnades för andra gången år 2020, har fört samman ett femtiotal representanter från organisationer inom den offentliga förvaltningen för att fördjupa sig i ledarskap av verkningsfull och hållbar upphandling. Upphandlingsexperter från Hansel har hållit anföranden under varje period av Keino-akademin, främst om teman som berör strategisk upphandlingsledning samt hållbar och innovativ upphandling. Dessutom har medarbetare från Hansel faciliterat arbete i mindre grupper där deltagarorganisationerna i Keino-akademin bearbetar sina egna aktuella upphandlingsproblem genom utvecklingsuppgifter som ingår i programmet.

Många verktyg för utveckling av upphandlingsverksamheten

Hansels e-verktyg har blivit oumbärliga för att lösa de deltagande organisationernas utvecklingsproblem i samband med analysen av upphandlingarnas nuläge. Upphandlingspuls används för analyser av upphandlingsvolymen. För bedömning av maturiteten av upphandlingsverksamheten i en organisation används Hankintatutka. Upphandlingslotsen, som pilottestades i Keino-programmet, är en plattform för strategisk upphandlingsplanering.

Utöver arbetet i Keino har Hansel utformat e-verktyg för att stödja olika slags upphandlande enheters egna insatser för att utveckla upphandlingarna. Till exempel utvecklades kommun- och universitetssektorns processer för analys och rapportering av inköpsfakturor med hjälp av nyaste teknik och verktyget Upphandlingspuls.

Mer information (på finska) finns på hankintakeino.fi.