Över 100 experter inom offentlig upphandling

 

Antal anställda

2020 2019 2018 2017 2016
Personalstyrka vid räkenskapsperiodens slut (årsverken) 112 113 92 90 72
Medelpersonalstyrka under räkenskapsperioden (årsverken) 111 101 90 83 73
Anställda per 31.12 118 116 95 94 75
Fast anställda per 31.12 115 115 94 90 75
Visstidsanställda per 31.12 3 1 1 4 0
Heltidsanställda på viss tid per 31.12 2 1 0 3 0
Deltidsanställda på viss tid per 31.12 1 0 1 1 0
Heltidsanställda (tillsvidare och på viss tid) per 31.12 116 114 92 91 73
Föräldra-/vårdlediga i medeltal 4 1 3 2 1
Tillsvidareanställda per 31.12, % 97,5 99,1 98,9 95,7 100,0
Visstidsanställda per 31.12, % 2,5 0,9 1,1 4,3 0,0

Könsfördelning

2020 2019 2018 2017 2016
Män 51 53 43 45 36
Kvinnor 67 63 52 49 39

Medellängd på anställning

Arbetsår 2020 2019 2018 2017 2016
40 eller över 2 1 2 2 2
30–39 2 3 3 3 3
20–29 0 0 0 0 0
10–19 27 28 23 21 16
4–9 29 30 25 26 31
1–3 47 43 33 15 14
mindre än ett år 11 11 9 27 9
Personalstyrka sammanlagt 118 116 95 94 75

Åldersfördelning

 

Personalomsättning

2020 2019 2018 2017 2016
Nya anställningar* 12 33 12 28 10
varav visstidsanställningar 3 3 3 5 1
Avslutade anställningar 10 10 9 10 11
varav pensionerade 2 2 0 1 0
Avslutade visstidsanställningar 0 1 4 1 2
Avslutade anställningar under prövotiden 1 1 0 0 0
Medarbetare sagt upp sig 6 6 5 8 9
Medarbetare sagts upp 1 0 0 0 0
Genomsnittlig omsättning, % 9,3 18,5 11,1 20,2 14,0
Avgångsomsättning, % 8,5 8,6 9,5 10,6 14,7
Avgångsomsättning, egen uppsägning, % 5,1 5,2 5,3 8,5 12,0
*I nya anställningar år 2019 ingår 16 personer som 2 september 2019 övergick till Hansel som så kallade gamla arbetstagare från KL-Kuntahankinnat till följd av ägo- och företagsarrangemang.

Nya anställda

Män Kvinnor 30 år eller under 31–39 år 40-49 år 50-59 år över 60 år
25 % 75 % 25 % 33 % 42 % 0 % 0 %

Sjukfrånvaro och olycksfall

2020 2019 2018 2017 2016
Antal olycksfall som orsakat frånvaro (per år) 1 1 2 2 5
Antal olycksfall under arbetstid (per år) 4 0 2 2 1
Dödsfall 0 0 0 0 0
Sjukfrånvaro (inkl. vård av sjukt barn), dagar/årsverken 3,0 4,3 2,2 3,5 6,1
Sjukfrånvaro (exkl. vård av sjukt barn), dagar/årsverken 2,7 3,9 1,8 3,1 5,0
Kortvarig (1–3 dagar) sjukfrånvaro (exkl. vård av sjukt barn), dagar/årsverken 2,0 2,9 1,8 2,1 2,6
Sjukfrånvaro totalt, exkl. vård av sjukt barn (årsverken) 1,3 1,7 0,7 1,1 1,6
Sjukfrånvaro i procent (inkl. vård av sjukt barn) 1,3 1,8 1,0 1,5 2,6
Sjukfrånvaro i procent (exkl. vård av sjukt barn) 1,2 1,6 0,8 1,3 2,1
Hälso- och sjukvårdsutgifter, €/person/år 296 582 305 351 465
Rekreationsutgifter, €/person/år 99 296 407 260 397

Examina

2020 2019 2018 2017 2016
Högre högskoleexamen, % 56 60 61 61 61
Lägre högskoleexamen, % 6 5 5 7 7
Högre yrkeshögskoleexamen, %* 9 7 5 3 0
Lägre yrkeshögskoleexamen, % 15 15 14 11 12
Examen på mellanstadiet + övriga examina, % 10 10 10 13 13
Ingen yrkesexamen, % 4 3 5 5 7
*Högre yrkeshögskoleexamen redovisas från och med 2017, under tidigare år gjordes ingen uppdelning av examina.

Utbildning

2020 2019 2018 2017 2016
Utbildningsdagar, dagar/person/år 1 3 3 5 5
Utbildningsdagar – chefer, dagar/person/år 2 3 5 8 6
Utbildningsdagar – övriga, dagar/person/år 1 3 3 4 4
Utbildningsdagar – kvinnor, dagar/person/år 1 2 3 5 4
Utbildningsdagar – män, dagar/person/år 2 3 3 4 5
Köpta utbildningstjänster, €/person/år 329 644 1 085 1 622 1 196

Betalda resultatpremier (exkl. socialavgifter)

2020 2019 2018 2017 2016
tusen euro 509 722 660 511 551