Anne & Anne med långa karriärer

Anne x2 inledde sina yrkeskarriärer inom offentlig upphandling i ganska likadana tecken, även om det skedde på olika årtionden. Bägge började på Hansel, eller dåvarande Statens upphandlingscentral, som kontorsbud och har sedermera arbetat i många slags kontorsuppgifter. I dag kan bådadera blicka tillbaka på över fyrtio år med offentlig upphandling.

Hösten 1973 ögnade Anne Juslin igenom platsannonserna i Helsingin Sanomat, som på den tiden tog upp flera sidor av tidningen. Blicken fastnade på en annons med ordet ”valtio”, ”staten”. På 1970-talet pratade man ofta om hur en statlig anställning var trygg även om lönen var knaper. Det kändes lockande för Anne som stod i beråd att ta första steget in i arbetslivet, och hon bestämde sig för att söka jobbet.

”I arbetsintervjun frågade de mig om jag kan börja följande morgon klockan 8, och jag svarade ’Naturligtvis!’”, minns Anne tillbaka på den snabba rekryteringsprocessen.

Annes tid som kontorsbud varade bara ett par månader, för chefen för ekonomi- och redovisningsavdelning hade lagt märke till den raska nya anställda och ville ha henne på sin avdelning. Utöver bokföring och löneräkning fick Anne tidigt bekanta sig med ADB som så kallad operatör. Upphandlingscentralen erbjöd sina anställda utbildning vid sidan av arbetet, vilket Anne tillgodogjorde sig av flera gånger.

”Chefen hade lagt märke till den raska nya anställda och ville ha henne på sin avdelning.”

”Bokföring, redovisningssekreterare, student i aftonläroverk, kundbetjänings- och säljutbildning”, räknar Anne upp sina studier, som nuförtiden skulle kunna jämföras med läroavtalsutbildning.

Anne trivdes hos en arbetsgivare som satsade på sina anställda och deras kompetensutveckling. Hon var också nöjd med hur hon avancerade i karriären.

Upphandlingscentralen döptes om till Handelshus Hansel; på den tiden jobbade Anne med Hansel-kortsystemet. När ”Handelshus” ströks från namnet år 2003, sammanställde hon anbud om bilar för kunderna. Sedan 2006 har Anne arbetat på Hansels kundtjänst där den långa erfarenheten och mängderna av tyst kunskap kommer väl till pass.

Utbildning leder vidare på karriärstegen

Anne Majalampi började på Statens upphandlingscentral hösten 1980. Hon arbetade i olika slags uppgifter från arkivering till sekreterare för sektionerna, som var de nuvarande varu- och tjänstekategoriernas föregångare. Anne tillgodogjorde sig också utbildningsmöjligheter som arbetsgivaren bekostade och tog bland annat en merkantil examen vid sidan av arbetet.

Annes trevligaste minnen från tiden på upphandlingscentralen anknyter till upphandlingar av utrustning och material för sjukhus och laboratorier. Inte minst för att hon tidigare hade drömt om en karriär inom hälso- och sjukvården.

”Jag var redan på väg att börja studera på Helsingfors sjukvårdsinstitut, men arbetslivet vann”, skrattar Anne, utan minsta lilla antydan till bitterhet.

I Handelshus Hansel arbetade Anne som serviceansvarig inom köp och sälj. Vid omställningen till Hansel började Anne arbeta i kundgrupper och deltog i konkurrensutsättningar av olika slags varor och tjänster.

Hälso- och sjukvårdsupphandlingarna följde med Anne, som numera är upphandlingsexpert, till Hansel där hon de senaste 15 åren har arbetat inom en av Hansels för närvarande största upphandlingar, nämligen företagshälsovården.

Att lära sig nytt gör jobbet intressant

Trots automatiseringen och numera digitaliseringen av i synnerhet kontorsarbetet under de senaste årtiondena anser bägge att det har skett mest utveckling under nuvarande Hansel.

”Inte är man ju på något vis fullärd, så att man efter 40 år skulle veta allting. Det kommer hela tiden nya saker som man ska ta till sig”, säger Anne Majalampi.

Det är just möjligheten att hela tiden bygga på sitt kunnande som gör jobbet intressant och driver vidare i det. Bägge två Anne ser det också som en rikedom att det på Hansel finns människor i olika åldrar, med olika åsikter och mångsidigt kunnande. Samtidigt gläder de sig över Hansels nya kunder, det vill säga kommunerna och församlingarna.

”När man har sett alla förändringar och all utveckling och själv fått arbeta med intressant uppgifter, så håller det en i sitt grepp, även efter årtionden”, sammanfattar Anne Juslin. Hon får medhåll av sin namne Anne Majalampi.

Under sin tid på Hansel har Anne x2 hunnit arbeta på hela fem olika ställen:

  • Kansa-huset i Sörnäs
  • Paragons hus i Kottby
  • Arbetskraftsbyråns hus i Aspnäs
  • Valimo-huset i Sockenbacka
  • Posthuset.