Webbinarierna blev en succé

Hansels höstturné runt om i landet omvandlades till en serie webbinarier på grund av de exceptionella omständigheterna 2020. Den virtuella Höstturnén körde igång i september och vid utgången av december hade cirka 1 700 personer tagit del av webbinarierna.

Vi hade redan under våren 2020 bett kunderna ge oss idéer för webbinarier och vi använde förslagen som underlag för innehållet i webbinarierna. Vi behandlade aktuella teman om bland annat kontraktshantering och lagstiftning samt upphandlingsledning och analys av upphandlingsdata, och även hållbara offentliga upphandlingar. Talare på webbinarierna var 17 erfarna experter från Hansel, som konverserade med kunddirektören Maritta Mäkelä. I avsnittet om den nationella upphandlingsstrategin deltog också finansrådet Tero Meltti från Finansministeriet.

”Tack, fortsätt gärna med de här webbinarierna. De är ett bra sätt att hålla sig à jour. Man får nya idéer, som man sedan kan återkomma till och använda i praktiken.”

Hansel var säkerligen inte den enda organisationen som år 2020 blev tvungen att snabbt ställa om till virtuella event och konkurrera om kundernas tid med otaliga andra webbinarier. Vår serie webbinarier som pågick från september till december visade sig vara en succé, för vilket vi tackar de kunniga experterna som delade med sig av sina värdefulla insikter. Ursprungligen var tanken att ordna fem entimmeswebbinarier med två veckors intervaller, men på allmänhetens begäran lade vi till ytterligare två sessioner till ”turnén”.

”Utmärkta webbinarier, som varje gång tog tag i temat med rätt attityd och även lyfte fram problemen på ett konkret och kunnigt sätt. Ett särskilt tack för det.”

Även om vi förhoppningsvis kan börja ordna traditionella nätverksevenemang under 2021, kommer vi att hålla webbinarier om upphandlingsteman även framöver.

Hansels kunder kan ta del av inspelningarna av Höstturnén på vår finska webbplats på hansel.fi via Tietoa meistä > Tapahtumat > Syyskiertue.

Hansels Höstturné-webbinarier september–december 2020

Datum Tema Medverkande
17.9 Bästa praxis vid kontraktshantering Jani Mäkinen, kategorichef
Minna Isoherranen, kategorichef
1.10 Aktuellt om lagstiftningen om offentlig upphandling Kirsi Kunnas-Leinonen, chefsjurist
Jukka-Pekka Salmela, chefsjurist
22.10 Upphandlingsledning och analys av upphandlingsdata Juho Pursimo, chefsanalytiker
Kalle Pinni, enhetschef
5.11 Utbud av gemensamma upphandlingar 2020–2021 Panu Kilpinen, kundchef
Mervi Olkinuora, enhetschef
Marjut Sood, kategorichef
19.11 Hållbarhet i gemensam upphandling Kirsi Koivusaari, ekonomidirektör
Tero Lehtisaari, kategorichef
Pasi Tainio, kategorichef
3.12 Hansels roll i implementeringen av den nationella upphandlingsstrategin Anssi Pihkala, verkställande direktör
Raili Hilakari, vice verkställande direktör
Susanna Närvänen, kategoridirektör
17.12 Utveckling av hankintailmoitukset.fi – nya funktionaliteter i Hilma Mikko Saavalainen, direktör för den digitala affärsverksamheten
Tero Meltti, finansråd, Finansministeriet
Tiina Luoma, servicechef