Förenad upphandlingskraft

För knappt 1,5 år sedan ställdes vi på Hansel inför en ny utmaning: genom en ändring av ägarunderlaget utvidgades vår kundkrets till att omfatta hela den offentliga förvaltningen. Tidigare hade vi varit statens inköpscentral och nu var det dags att forma en ny vision för förenad offentlig upphandling i Finland.

Det är smart att dela upp stora uppgifter i mindre bitar, och för oss innebar det att vi tog itu med omställningen ”en konkurrenssättning i taget”. Vi kavlade upp ärmarna och inledde i rask takt en rad konkurrensutsättningar för att sedan kunna erbjuda gemensamma upphandlingar också för de nya kunderna. Vid årsslutet kunde vi erbjuda kunderna 29 gemensamma upphandlingar och utbudet kommer att öka betydligt under våren.

I enlighet med den nya rättspraxisen började vi uppmana kunderna att ansluta sig till ramavtal och lyckades ganska bra med det. Dessutom lanserade vi dynamiska inköpssystem till vilka kunderna inte behöver förbinda sig på förhand, utan det går att komma med när som helst så länge arrangemanget pågår.

”Det var dags att forma en ny vision för förenad offentlig upphandling i Finland.”

Man kan säga att siffrorna talar sitt tydliga språk – väldigt många kunder meddelade om förhandsförbindelse. Vid den första deltidsutvärderingen hösten 2020 kunde vi konstatera att vi fått nya förbindelser till ett värde av 2,8 miljarder euro. Av detta belopp stod så kallade gamla kunder för 1,6 miljarder euro och kommuner, andra kommunala organisationer och församlingar för resterande 1,2 miljarder euro. I samma andetag bör det ändå konstateras att de här upphandlingarna kommer att fördelas över flera år, eftersom en del av ramavtalen gäller ända till 2029.

Den egentliga upphandlingsvolymen i form av verklig försäljning byggs upp långsammare, och det bromsades upp ytterligare av coronapandemin. Ändå fick vi också nya kundorganisationer inom alla verksamhetsområden, och även om försäljningen inom gemensamma upphandlingar inte riktigt nådde upp till målet på grund av covid-19, så är en volym på nästan 920 miljoner euro ett gott resultat.