DIS för energi från skyarna

Offentlig upphandling spelar en viktig roll i byggandet av en hållbar framtid. Även på Hansel har vi redan länge satsat på hållbarhetsfrämjande. Ett gott exempel på gemensam upphandling som uppfyller kriterierna för ekologisk hållbarhet är det dynamiska inköpssystemet (DIS) för solkraftverk. En av de instanser som aktivt använder DIS:et är Senatfastigheter som siktar på att bli en av de största leverantörerna av solkraft i Finland.

I fjol installerades 16 solkraftverk på taken av fastigheter som Senatfastigheter förvaltar runt om i landet, och antalet kommer att öka i samma takt åtminstone två år framöver.

”Vi har förbundit oss till statens mål för utsläppsminskning och dessutom är solkraft ett smart ekonomiskt val. Återbetalningstiden för ett kraftverk är cirka tio år. Solkraft täcker inte någon betydande del av vårt energibehov, men varför skulle vi inte dra nytta av den när det går att installera ett kraftverk på taket på ett lönsamt sätt”, säger Pasi Hyyppä som driver solkraftsprogrammet på Senatfastigheter.

”Vi var bekanta med Hansel från tidigare upphandlingar, och valet föll sig naturligt att välja samma partner också för upphandlingen av solkraftverk.”

Senatfastigheter inledde solkraftsprogrammet 2019 och så blev det dags att konkurrensutsätta olika kraftverk. Man var bekanta med Hansel från tidigare upphandlingar, så valet föll sig naturligt att välja samma partner också för upphandlingen av solkraftverk. Dessutom kändes Hansels expertis övertygande. Experter från Hansel hade tidigare deltagit i den gemensamma upphandlingen av solkraftverk för Kuntahankinnat. Bland annat nuvarande kategorichef för solkraftverk Pasi Tainio inhämtade nyttig erfarenhet från det projektet.

”VI uppskattar det bakgrundsarbete som Hansel gör. Vi sparar massor med tid när vi kan lita på att marknadsanalysen är välgjord och att kvalifikationskraven för leverantörerna och andra detaljer i konkurrensutsättningen är färdigt uttänkta för oss. VI behöver inte själv försöka tänka ut vilka villkor som är smarta och vilka inte”, säger Pasi Hyyppä.

Goda resultat med minikonkurrensutsättning

Samarbetet löpte så bra att man på Senatfastigheter bestämde sig att använda fler tjänster av Hansel. Man anlitade Hansel för att genomföra konkurrensutsättningen av solkraftverken, med andra ord köptjänsten Miniplus. I detta skede anslöt sig upphandlingsexperterna Anne Majalampi och Heidi Litmanen samt juristen Susanna Pirilä till teamet. Hittills har man genomfört tre minikonkurrensutsättningar och fler är på lut. Pasi Hyyppä berömmer resultaten av konkurrensutsättningarna.

”Vi har fått bra anbud och antalet anbud har ökat stadigt. Vi har stora förväntningar på följande minikonkurrensutsättning som inleds i början av våren.”

Senatfastigheter har fått uteslutande positiv feedback om solkraften från dem som använder byggnaderna. Helt uppenbart delar alla oron för klimatförändringarna.

”Alla våra fastighetsanvändare vill ta i bruk solenergi. Vi har varit nästan överraskade av den positiva responsen”, säger Pasi Hyyppä.

Solkraftverk 2020–2026 DIS

  • Solkraftverk med tillhörande tjänster, från batterisystem med en panel till solkraftsparker.
  • Kontraktsperioden går ut 31.3.2026.
  • Både kunder och leverantörer kan ansluta sig till kontraktet genom hela kontraktsperioden.
  • Solkraft har många fördelar.
    • Inhemsk och förnybar energi med nästan nollutsläpp.
    • Med solkraft blir man mindre beroende av att köpa el, oftast med 5–20 %
    • Långsiktig och ekonomiskt sund investering. Kommunala kunder kan få ett investeringsstöd på 20 procent.